محصولات

دسته بندی محصولات

برچسب های محصول

ARL X’TRA

با راه حلی انعطاف پذیر برای پراش پرتوی X پودری با تفکیک زیاد به داده های نمونه بهتری دست یابید. پراش سنج پودری ThermoScientific ARL X’TRA آنالیز کیفی و کمی ساختارها، فازها و ترکیبات مواد چند بلوری را در بسته ای چند منظوره و پرکاربرد ارائه می دهد.

شناسه
040095
اشتراک گذاری:

پراش سنج پودری ThermoScientific ARL X'TRA

 • دسته بندی : XRD

با راه حلی انعطاف پذیر برای پراش پرتوی X پودری با تفکیک زیاد به داده های نمونه بهتری دست یابید. پراش سنج پودری ThermoScientific ARL X’TRA آنالیز کیفی و کمی ساختارها، فازها و ترکیبات مواد چند بلوری را در بسته ای چند منظوره و پرکاربرد ارائه می دهد. این سیستم پیشرفته را می توان برای انتقال های فازی و تحقیقات ساختاری در دماهای کم و زیاد، اتمسفر غیر محیطی، برای لایه های نازک و نمونه های کوچک در حوزه های تحقیقات دانشگاهی، مواد شیمیایی، مواد دارویی، پلیمرها، نیمه هادی ها، فلزات و کانی ها شخصی سازی کرد.

توضیح

XRD پودری یکی از شناخته شده ترین روش های شناسایی و تشخیص مواد چند بلوری با توجه به بلورنگاری، ساختارهای چند شکلی، تغییرات فازها و بلورینگی است. پراش سنج پودری ARL X’TRA با رویکرد مدولار طراحی شده تا انعطاف پذیری کامل، شدت های پراش بیشتر، و تفکیک برتر را برای دامنه بزرگی از کاربردها شامل مواد چند بلوری آلی و غیرآلی به ارمغان آورد.

برای موارد زیر توصیه می شود

 • شناسایی یک یا چند فاز در نمونه ای ناشناخته
 • کمی سازی فازهای معلوم یک مخلوط
 • بلورنگاری – حل ساختار بلور
 • آنالیز غیر محیطی –تغییرات ساختار بلوری با دما، فشار یا محیط گازی.
 • آنالیز سطحی و لایه نازک.
 • آنالیز بافت و تنش.

ویژگی های اصلی

 • بسته به نوع آنالیز یا نمونه، این سیستم را به آسانی می توان با استفاده از لوازم جانبی از پیش تنظیم شده و بدون نیاز به تنظیمات از سوی کاربر همانند اتاقک های دما، پرتوهای نوری موازی و مرحله انتقال دوباره پیکربندی کرد.
 • حول یک زاویه سنج قائم تتا – تتا به شعاع mm 260 ساخته شده است
 • هندسه مناسب برای آنالیز آسان نمونه پودری، گزینه های تعویض کننده نمونه و بهره گیری از نمونه گیر های تخصصی.
 • شکاف های دوگانه قابل حذف سولر و شکاف های پیوسته متغیر تحت کنترل میکرومتر برای تنظیم پهنای پرتوهای تابشی و پراشیده.

 

فناوری پیشرفته

 • نرم افزار ThermoScientific WinXRD تحت ویندوز 7 به عنوان بسته چندکاره 32- بیتی جمع آوری و تحلیل داده
 • آشکارساز حالت جامد سیلیسیوم (لیتیوم) با خنک کننده پلتیر، برای سرعت شمارش زیاد تنظیم شده است
 • تفکیک برتر در مقایسه با آشکارساز جرقه، پرتوزایی K-Beta و فلوئورسانس را حذف کرده و در نتیجه نیاز به فیلترها و تک رنگسازها را مرتفع می کند.
 • شدت های اوج پراش بدست آمده بطور قابل توجهی بیشتر از سایر پیکربندی های موجود است.

پراش پرتوی X پودری با تفکیک زیاد ارائه دهنده آنالیز کمی و کیفی ساختارها، فازها و ترکیبات مواد چند بلوری در بسته ای چند منظوره و پرکاربرد است. این سیستم پیشرفته را می توان برای انتقال های فازی و تحقیقات ساختاری در دماهای کم و زیاد، اتمسفر غیر محیطی، برای لایه های نازک و نمونه های کوچک در حوزه های تحقیقات دانشگاهی، مواد شیمیایی، مواد دارویی، پلیمرها، نیمه هادی ها، فلزات و کانی ها شخصی سازی کرد.