محصولات

دسته بندی محصولات

برچسب های محصول

ARL EQUINOX 6000

آنالیزهای پیشرفته XRD و مطالعات ترکیبی را به صورت آنی با پراش سنج پرتوی X چهار دایره ای انجام دهید. پراش سنج پرتوی XThermoScientific ARL EQUINOX 6000 برای کاربردهای علوم مواد شامل آنالیز نازک لایه، بازتاب سنجی، ریزپراش، آنالیز تنش باقیمانده و اندازه گیری های بافتی طراحی شده است.

شناسه
040094
اشتراک گذاری:

پراش سنج پرتوی ThermoScientific ARL EQUINOX 6000 X

  • دسته بندی : XRD

با بهره گیری از پراش سنج چهار دایره ای پرتوی X، کاربران می توانند آنالیز پیشرفته XRD و مطالعات درزه را بطور آنی انجام دهند. پراش سنج پرتوی XThermoScientific ARL EQUINOX 6000 برای کاربردهای علوم مواد شامل آنالیز نازک لایه، بازتاب سنجی، ریزپراش، آنالیز تنش باقیمانده و اندازه­گیری های بافتی طراحی شده است. داده ها به صورت آنی اندازه گیری می شوند که در آزمایش های سینتیکی یا آنالیزهای ترکیبی مزیتی مهم به شمار می آید. به دلیل آشکارساز خمیده EQUINOXکه می تواند همه اوج های پراش را بطور همزمان اندازه گیری کند، اندازه گیری های ARL EQUINOX 6000 در مقایسه با دیگر پراش سنج ها بسیار سریع هستند.

توضیح

  • سیستم ARL EQUINOX 6000 از یک زاویه سنج قائم بلند منحصربفرد در حالت 𝜃/𝜃 یا 𝜃/2𝜃همراه با تکیه گاه اویلری بسیار دقیق بهره می­گیرد.
  • کاربردهای نرم افزار: بافت، تنش، لایه نازک، آنالیز کمی، شناسایی و کمی سازی فاز، شناسایی میزان بلورینگی، آنالیز ساختار بلوری، آنالیز ریتولد و تغییر فاز.

کاربردها:

تحقیقات، زمین شناسی، معدنکاری، متالورژی، پلیمرها، مواد زیستی، الکترونیک، فتوولتائیک.