محصولات

دسته بندی محصولات

برچسب های محصول

ARL EQUINOX 1000

اندازه گیری آنی را در یک تحلیلگر ساده و در عین حال قدرتمند رومیزی XRD با پراش سنج پرتوی ThermoScientific ARL EQUINOX 1000 X تجربه کنید.

شناسه
040091
اشتراک گذاری:

پراش سنج پرتوی ThermoScientific ARL EQUINOX 1000 X

  • دسته بندی : XRD

اندازه گیری آنی را در یک تحلیلگر ساده و در عین حال قدرتمند رومیزی XRD با پراش سنج پرتوی ThermoScientific ARL EQUINOX 1000 X تجربه کنید. این دستگاه قدرتمند XRD که برای کاربردهای QA و مطالعات روتین پراش پرتوی X طراحی شده، دارای نگهداری رایگان، عملکرد ساده شده و در عین حال ارائه عملکرد با تفکیک بالا است. شرایط عملیاتی در این نرم افزار ذخیره می شوند؛ در پایان آزمایش گزارشی تحلیلی شرایط عملیات و کارهای انجام شده را ارائه می دهد. با نمونه گیر خودکار 30 تایی، پراش سنج پرتویX  EQUINOX 1000 را می توان در حالت دسته ای و بدون مراقب بکار برد.

توضیح

  • آشکارساز خمیده منحصربفرد EQUINOX همه اوج های پراش را بطور همزمان در دامنه زاویه ای وسیعی اندازه می گیرد. آنالیز در اکثر نمونه ها صرفنظر از الزامات تفکیک، فقط در چند دقیقه کامل می شود.
  • کل دامنه 2 تتا را بطور همزمان و آنی و بدون نیاز به اسکن اندازه می گیرد.
  • نمونه گیرهای موجود شامل نمونه گیر چرخنده برای حالت انعکاس و انتقال، نمونه گیر موئینه برای حالت انتقال، تعویض کننده نمونه خودکار 6 یا 30 تایی، و قطعه الحاقی نازک لایه کوچک.
  • کاربردها: تحقیقات، محیط زیست، زمین شناسی، معدنکاری، سیمان، متالورژی، مواد دارویی، آموزش.